I dag har vi åbent til 16.00

Spørgsmål? Vi hjælper dig! 70 60 62 62

Åbent til 16.00

Privatlivspolitik


På denne side kan du orientere dig om Axo Finans' privatlivspolitik.

Kontaktoplysninger
 • Axo Finans AS
 • Org Nr.: 998 543 320
 • ST. Olavs gate 28, 0166 Oslo
 • kundeservice@axofinans.no
 • Herefter “Axofinans”.
 • LendMe ApS
 • CVR: 37445290
 • Carl Jacobsens Vej 16, stuen, 2500 Valby
 • info@lendme.dk
 • Herefter “LendMe”.

Axo Finans AS, Axo Finans AV og Axolaina Oy og LendMe ApS er 100% ejede selskaber af Axo AS, og driver via sine brands Axo Finans og LendMe låneformidling i hele Skandinavien. Ved at benytte Axofinans.dk, så er det er det LendMe ApS der som den juridiske enhed i Danmark som behandler de i din ansøgning angivet personoplysninger samt oplysninger LendMe tilgår i CPR og Folkeregistret. Behandling af dine persondata sker i henhold til nedenstående persondatapolitik.

Vores privatlivspolitik

I LendMes (“LendMe”, “os”, ”vi” eller “vores”) Privatlivspolitik (”Privatlivspolitik”) finder du hjælp til at forstå, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi som dataansvarlig bruger personoplysningerne til.

Generelt

1.1

Denne Privatlivspolitik er gældende for samtlige personoplysninger, du giver os, og/eller som vi indsamler om dig, når du anvender LendMes tjenester eller produkter, eller som vi modtager om dig fra vores samarbejdspartnere som en del af administrationen af vores tjeneste, eller når du besøger vores hjemmeside.

1.2

Hjemmesiden kan indeholde links til eksterne hjemmesider. LendMe er ikke ansvarlig for håndtering af personoplysninger på disse eksterne sider, og opfordrer dig til ikke at give personoplysninger til disse, inden du har sikret dig, på hvilke vilkår det sker.

Dataansvarlig

2.1

Den dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger er:

 • LendMe ApS
 • Carl Jacobsens Vej 16, st
 • 2500 Valby
 • CVR nummer 37445290

Du kan også kontakte LendMes databeskyttelsesrådgiver på dpo@LendMe.dk.

2.2

Når vi behandler personoplysninger, overholder vi Databeskyttelsesforordningen (GDPR) samt de til enhver tid gældende danske databeskyttelsesretlige regler.

2.3

Ønsker du indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, eller mener du, at der er registreret forkerte personoplysninger, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse til os.

Hvordan LendMe behandler dine personoplysninger

3.1

LendMe bruger og opbevarer personoplysninger:

 • der modtages i forbindelse med ansøgningen om lån på LendMes hjemmeside, eller via vores samarbejdspartnere, som du kan læse mere om i punkt 12, vedrørende status på behandlingen af din låneansøgning samt informationer der gør os i stand til at bistå dig og yde kundeservice.
 • der hentes via offentlige databaser og opslagsværk såsom CPR-registret, med henblik på at validere og holde information opdateret.
 • når du ansøger om en stilling hos LendMe. Der henvises i den forbindelse til vores interne privatlivspolitik for vores medarbejdere.
 • når du skriver dig op til at modtage vores nyhedsbrev eller giver dit samtykke til at modtage elektronisk markedsføring.

3.2

Personoplysninger modtaget i forbindelse med vores formidling af låneansøgningen omfatter:

 • Ansøgeroplysninger på ansøgere og medansøgere i form af almindelige personoplysninger såsom: navne, adresse, beskæftigelse, indtægt, andre kredit-forpligtelser, civilstand, boligforhold, antal biler i husstanden, gæld på ansøgningstidspunktet, mulige betalingsanmærkninger, statsborgerskab, e-mail og telefonnumre. Denne liste er ikke udtømmende, men vejledende, da antallet og typen af de indsamlede personoplysninger ændrer sig, i takt med at ansøgningsskemaet opdateres eller justeres. Du kan til enhver tid få den gældende liste over ansøgeroplysninger ved at tage kontakt til os.
 • CPR-numre til brug for at sikre ansøgeres rette identitet.
 • Status på din ansøgning hos vores samarbejdspartnere, samt information om eventuelt udestående forhold i behandlingen af din låneansøgning der stiller os i stand til at bistå processen og yde kundeservice (dette omfatter, men er ikke begrænset til, hvilken type dokumentation der mangler før ansøgningen kan færdigbehandles)

3.3

LendMe registrerer og opbevarer også:

 • kommunikation mellem dig og LendMe i form af telefonopkald, e-mailkorrespondance, chat samt anden korrespondance, der registreres i forbindelse med din brug af vores tjenester og produkter.
 • information om hvordan og hvornår du bruger vores tjenester. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores tjenester i vores cookiepolitik, som du finder her: https://lendme.dk/kundeservice/cookies

3.4

Personoplysninger skal forstås som defineret i databeskyttelseslovgivningen.

Formålet med at LendMe indsamler og behandler dine personoplysninger og behandlingsgrundlag

4.1

For at kunne formidle finansielle ydelser og lån og for at kunne levere de produkter og tjenesteydelser, som LendMe tilbyder i henhold til de Betingelser, du har accepteret i ansøgningsprocessen, samt for at du kan modtage lånetilbud fra vores samarbejdspartnere, og at vi kan yde kundeservice og bistå dig i behandlingen af din låneansøgning hos vores samarbejdspartnere, indsamler og behandler LendMe dine personoplysninger:

 • når du opretter dig som bruger på vores hjemmeside og bruger vores tjeneste til at ansøge om lån hos vores samarbejdspartnere.
 • når du kommunikerer med os via e-mail, telefon og chatten på vores hjemmeside.
 • til brug for behandling af din ansøgning, yde kundeservice, foretage opfølgning på endelige låneaftaler, afslutte låneaftaler samt foretage eventuelle rettelser.
 • når din ansøgningsstatus ændrer sig hos vores samarbejdspartnere.

LendMe gør opmærksom på, at vi ikke kan levere vores produkter og tjenesteydelser i vores løsning, hvis du ikke giver os de rette personoplysninger i ansøgningsprocessen.

4.2

For at kunne overholde vores retlige forpligtelser i henhold til lov, retskrav og/eller myndighedsbeslutning, behandler vi dine personoplysninger:

 • som grundlag for bevisførelse til brug for eventuelle retstvister.
 • for at kunne føre bevis for på hvilket grundlag, bankerne og finansieringsselskaberne har foretaget vurdering af kreditværdighed i henhold til § 7C i lov om kreditaftaler.
 • i henhold til bogføringslovens regler for opbevaring af regnskabsmateriale.

4.3

LendMe foretager også behandling af dine personoplysninger for at kunne forfølge LendMes eller tredjemands legitime interesser. Legitime interesser omfatter de nedenfor nævnte punkter, hvor der løbende foretages afvejning mellem LendMes eller tredjemands formål med at behandle oplysningerne og vores brugeres ret til privatliv. Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at kunne:

 • administrere din brug af de produkter og tjenesteydelser, som LendMe tilbyder, og for at vurdere, om der skulle være mulighed for at tilbyde dig bedre og billigere finansielle produkter og tjenesteydelser fra LendMes samarbejdspartnere.
 • forbedre vores produkter løbende og give vores brugere relevante tjenester og tilbud, der relaterer sig til finansielle ydelser og tilknyttede tjenester.
 • identificere, forebygge og begrænse misbrug og svig.
 • føre statistik og udarbejde statistiske modeller og forudsigelsesmekanismer, der kan hjælpe til at forbedre brugeroplevelsen eller hastigheden af tjenesten.
 • sikre integriteten og sikkerheden af vores netværks- og informationssystem, og vores evne til at modstå kompromittering, ulovlig indtrængning, eller uhensigtsmæssig udnyttelse af LendMe.dk eller vores tjenester.

De legitime interesser, der er beskrevet ovenfor, er gældende, så længe du benytter LendMe.dk eller vores tjenester, eller så længe der er et kundeforhold mellem dig og LendMe, og i en begrænset tid derefter. LendMe vil løbende vurdere, hvorvidt behandlingen kan begrænses, eller hvorvidt personoplysninger kan anonymiseres eller pseudonymiseres, med henblik på at beskytte og hemmeligholde dine personoplysninger.

4.4

Hvis du har givet samtykke til det, vil dine personoplysninger blive brugt til udsendelse af markedsføring af nyhedsbreve, relevante produkter eller tjenesteydelser.

4.5

Hvis du har givet samtykke til det, indsamler LendMe også data, som viser, hvordan og hvornår du bruger LendMe.dk, hvilken hjemmeside du kom fra, hvilke sider på LendMe.dk du besøger, samt hvilken dataenhed du bruger for at tilgå LendMe.dk. Indsamling og behandling af, hvordan og hvornår du bruger LendMe.dk, sker blandt andet med det formål løbende at forbedre hjemmesiden og de tjenester, LendMe stiller til rådighed. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores tjenester i vores cookiepolitik, som du finder her: https://lendme.dk/kundeservice/cookies

4.6

LendMe vil i nogle tilfælde indsamle personoplysninger om dig fra andre kilder end dig selv, og disse kilder kan inkludere:

 • online kilder, f.eks. sociale medier, hvor du selv har gjort personoplysningerne offentligt tilgængelige.
 • offentlige myndigheder, såsom CPR-registeret.
 • kreditoplysningsbureauer, såsom RKI.
 • vores samarbejdspartnere, som en del af ansøgningsprocessen hos os og i tilfælde af at du vælger at acceptere et af de tilbud vi indhenter; information om den videre kreditværdighedsvurdering og eventuelle dokumentationskrav der stilles i den forbindelse, hvor vi kan bistå i processen.

Formålet med at indhente disse personoplysninger er at supplere eller validere den information, der gives af dig i ansøgningen om lån, samt sikre, at de registrerede personoplysninger om dig er ajourførte.

4.7

LendMe opfordrer til, at du kun giver oplysninger, der er relevante for din låneansøgning, og at du ikke afgiver følsomme eller fortrolige oplysninger om dig selv eller eventuelle medansøgere.

Modtagere af dine personoplysninger

5.1

LendMe deler og/eller videregiver kun dine personoplysninger, i det omfang det:

 • kræves i henhold til gældende lov eller myndighedsafgørelse.
 • er nødvendigt for at kunne opfylde vores forpligtelser i henhold til de tjenester og produkter, vi tilbyder dig.

5.2

LendMe bruger databehandlere, og for databehandlere inden for EU/EØS har LendMe indgået de nødvendige databehandleraftaler og sikret, at databehandlerne har effektive processer og sikkerhedsforanstaltninger for at kunne behandle dine personoplysninger. For databehandlere i tredjelande uden for EU/EØS, så videregiver og deler LendMe kun data i tilfælde af, at der kan sikres et nødvendigt niveau af beskyttelse, f.eks. ved at:

 • EU-kommissionen eller andre relevante myndigheder har besluttet, at niveauet af beskyttelse for personoplysninger er på et passende niveau.
 • modtageren af personoplysninger har taget andre passende forholdsregler i brug, såsom brugen af EU-Kommissionens standardklausuler, overholdelse af reglerne omkring EU/US Privacy Shield eller bindende virksomhedsregler.
 • anden databeskyttelsesretlig regulering giver adgang til at dele personoplysninger.
 • overførslen og behandlingen er baseret på dit udtrykkelige samtykke.

5.3

LendMe videregiver dine personoplysninger i ansøgningsprocessen til LendMes samarbejdspartnere (långivere), hvis din ansøgning opfylder de kriterier, der er fastsat af disse virksomheder. Disse virksomheder foretager herefter som selvstændig dataansvarlig behandling af dine personoplysninger. Se mere om de enkelte virksomheders behandling af dine personoplysninger i punkt 12. Du kan rette henvendelse til LendMe, hvis du ønsker at informeres om, hvilke af virksomhederne LendMe har videregivet dine data til. Dine ansøgerdata og eventuel anden data, som långiver indhenter fra dig eller fra andre informationskilder, ligger til grund for det aftaleforhold, der oprettes, og långivernes behandling af denne data sker i henhold til deres egne betingelser. Derfor opfordrer LendMe dig til at nærlæse alle aftalevilkår. LendMe er ikke part i forhold til din aftale med långiver, og er derfor ikke ansvarlige for långivers behandling af dine data.

Automatiske afgørelser samt profilering

6.1

LendMe og de långivende selskaber og banker, som LendMe samarbejder med, kan i nogle tilfælde anvende automatiske afgørelser samt profilering i forbindelse med din brug af LendMes tjenester. Formålet er at sikre højest mulige konsistens i forhold til den tjeneste, vi udbyder og den hurtigst mulige behandling, med færrest mulige fejl til følge.

6.2

LendMe og de långivende selskaber og banker, som LendMe samarbejder med, kan som følge heraf ikke inddrage andre vurderinger eller informationer i forhold til indhentelse af lånetilbud, end hvad du stiller til rådighed, eller hvad LendMe og de långivende selskaber og banker, som LendMe samarbejder med, kan indhente fra andre datakilder.

Opbevaringsperiode

7.1

Alle personoplysninger, som LendMe modtager, behandles strengt fortroligt og i henhold til de til enhver tid gældende danske databeskyttelsesregler.

7.2

LendMe opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at LendMe kan opfylde formålene med behandlingen af dine personoplysninger i henhold til denne Privatlivspolitik.

Dine rettigheder

8.1

Som kunde hos LendMe har du i henhold til de til enhver tid gældende danske databeskyttelsesregler følgende rettigheder i forhold til dine personoplysninger:

 • At få adgang til dine personoplysninger.
 • At få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, alment udbredt og maskinlæsbart format.
 • At anmode om at dine personoplysninger berigtiges.
 • At anmode om sletning eller begrænsning af behandling af personoplysninger, hvis du mener, at disse behandles ulovligt, eller hvis dine personoplysninger ikke er korrekte.
 • At modsætte dig brugen af ​​dine personoplysninger til direkte markedsføring og anden brug baseret på legitime interesser.
 • At tilbagekalde dit samtykke til behandling af ​​dine personoplysninger i tilfælde af, at dit samtykke er blevet indhentet til en bestemt type brug.
 • At blive glemt hvis betingelserne herfor er opfyldt.

8.2

Du er altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@lendme.dk, hvis du er i tvivl om, hvilke oplysninger vi har registreret, og hvordan disse behandles.

Tilbagekaldelse af samtykke

9.1

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til markedsføring ved at afmelde dig vores markedsføringsemails eller skrive til LendMes databeskyttelsesrådgiver på dpo@lendme.dk.

9.2

LendMe kan i henhold til andre ufravigelige regler, vi er underlagt, være forpligtet til at opbevare dine personoplysninger samt andre informationer registreret i forbindelse med din brug af LendMe.dk eller i forbindelse med eventuelle retssager eller andre juridiske forpligtelser, hvori personoplysningerne skal indgå, selv efter dit samtykke er tilbagekaldt, eller du har gjort indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger.

Dataportabilitet

10.1

Du har ret til at modtage de af dig afgivne personoplysninger om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Kontaktoplysninger

11.1

Har du spørgsmål til vores privatlivspolitik, eller måden vi behandler dine personlige oplysninger, som er registreret hos LendMe, eller ønsker du at indgive en klage, kan du rette henvendelse til vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@lendme.dk eller telefon +45 77 34 46 00 Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du også klage til Datatilsynet, som kan kontaktes på:

 • Datatilsynet
 • Carl Jacobsens Vej 35
 • 2500 Valby
 • Telefon: +45 33 19 32 00
 • E-mail: dt@datatilsynet.dk
 • Fax: +45 33 19 32 18

Oplysninger om de selvstændige dataansvarlige virksomheder som LendMe vidergiver dine personoplysninger til

12.1

Hvis du har spørgsmål til, hvordan LendMes samarbejdspartnere behandler dine personoplysninger, kan du finde link til deres privatlivspolitik samt kontaktinformation nedenfor:

Basisbank A/S

 • Adresse: Park Allé 295, 2605 Brøndby
 • CVR nr.: 25213483
 • Tlf nr.: +45 70 22 09 29
 • E-mail: dataansvarlig@basisbank.dk
 • Læs Basisbanks fulde privatlivspolitik her

Express Bank

 • Adresse: Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup
 • CVR nr.: 16917931
 • Tlf nr.: +45 70 23 58 00
 • E-mail: dataprotectionoffice@expressbank.com
 • Læs Express Banks fulde privatlivspolitik her

EnterCard Danmark, filial af EnterCard Group AB, Sverige

 • Adresse: Arne Jacobsens Allé 13, 3., 2300 København S
 • CVR nr.: 38722557
 • Tlf nr.: +45 33 42 37 67
 • E-mail: dpo@entercard.com
 • Læs EnterCards fulde privatlivspolitik her

Facit Bank A/S

 • Adresse: Østre Stationsvej 1, 5000 Odense C
 • CVR nr.: 40236546
 • Tlf nr.: +45 63 11 39 00
 • E-mail: facitbank@facitbank.dk
 • Læs Facit Banks fulde privatlivspolitik her

Facit Bank A/S deler og udveksler øvrige oplysninger med L’EASY A/S og Modus Finans som sin kreditformidlere, som er nødvendig for kundeforholdets oprettelse , herunder økonomiske forhold (f.eks. restgæld, evt. restancer) hos L’EASY A/S, Modus Finans og DER A/S til brug for Facit Bank A/S’ kreditvurdering. Ved spørgsmål rettes henvendelse til Facit Bank A/S.

Finans 247 ApS

 • Adresse: Kristianiagade 1, 2100 København Ø
 • CVR nr.: 38143824
 • Tlf nr.: +45 71 71 88 88
 • E-mail: dpo@finans247.com
 • Læs MiniFinans' fulde privatlivspolitik her

Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland

 • Adresse: Grønjordsvej 10, 2300 København S
 • CVR nr.: 25992180
 • Tlf nr.: +45 70 33 33 33
 • E-mail: dataprotectionoffice@nordea.com
 • Læs Nordeas fulde privatlivspolitik her

PenSam Bank

 • Adresse: Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum
 • CVR nr.: 13884676
 • Tlf nr.: +45 44 39 39 39
 • E-mail: dpo@pensam.dk
 • Læs PenSam Banks fulde privatlivspolitik her

Resurs Bank, filial af Resurs Bank aktiebolag, Sverige

 • Adresse: Delta Park 46, 2665 Vallensbæk Strand
 • CVR nr.: 36041021
 • Tlf nr.: +45 39 13 16 00
 • E-mail: gdpr@resurs.se
 • Læs Resurs Banks fulde privatlivspolitik her

Santander Consumer Bank

 • Adresse: Stamholmen 149, 5. sal, 2650 Hvidovre
 • CVR nr.: 30733053
 • Tlf nr.: +45 70 21 90 11
 • E-mail: dpo@santanderconsumer.dk
 • Læs Santander Consumer Banks fulde privatlivspolitik her

Sparxpres (en del af Spar Nord Bank)

 • Adresse: Adelgade 8, 7899 Skive
 • CVR nr.: 13737584
 • Tlf nr.: +45 96 16 13 00
 • E-mail: info@sparxpres.dk
 • Læs Sparxpres' fulde privatlivspolitik her

Spar Nord Bank

 • Adresse: Skelagervej 15
 • CVR nr.: 13737584
 • Tlf nr.: +45 96 34 40 00
 • E-mail: databeskyttelse@sparnord.dk
 • Læs Spar Nords fulde privatlivspolitik her

Ikano Bank, Filial af Ikano Bank Ab (Publ), Sverige

 • Adresse: Stationsparken 24 th, 2600 Glostrup
 • CVR nr.: 28148321
 • Tlf nr.: +45 43 55 66 00
 • E-mail: DPO@ikano.se
 • Læs Ikano Banks fulde privatlivspolitik her

Ferratum Bank p.l.c

 • Adresse: ST Business Centre 120, The Strand, Gzira GZR 1027, Malta
 • Maltas Selskabsregister, reg.nr.: C 56251
 • Tlf nr.: +45 70 20 70 46
 • E-mail: dpo.dk@ferratumbank.dk
 • Læs Ferratum Banks fulde privatlivspolitik her

Nordfyns Bank

 • Adresse: Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C
 • CVR nr.: 64865218
 • Tlf nr.: +45 59 48 93 00
 • E-mail: info@nordfynsfinans.dk
 • Læs Nordfyns Banks fulde privatlivspolitik her

Unilån

 • Adresse: Allehelgensgade 3, 2. sal., 4000 Roskilde
 • CVR nr.: 40508279
 • Tlf nr.: +45 88 44 25 26
 • E-mail: adm@unilaan.dk
 • Læs Unilåns fulde privatlivspolitik her